مصرف آویشن شیرازی کیلویی توسط حیوانات خانگی موجب مرگ آنها می شود

آویشن شیرازی کیلویی فعالیت ضد میکروبی را در برابر طیف وسیعی از میکروارگانیسم های بیماری زا نشان می دهد. از فناوری میکروکپسولاسیون می توان برای بهبود پایداری، حلالیت در آب و عملکرد ضد باکتریایی TEO استفاده کرد.

در این مقاله، TEO به عنوان ماده اصلی انتخاب شد و β-سیکلودکسترین (β-CD) ماده دیواره برای میکروکپسولاسیون بود. صمغ عربی (GA) به عنوان یک امولسیفایر برای تهیه میکروکپسول ها با رسوب همزمان استفاده شد.

اثرات صمغ عربی بر میزان کپسولاسیون، اندازه ذرات و سرعت رهاسازی میکروکپسول‌ها مورد بررسی قرار گرفت. شرایط بهینه TEO : GA با نسبت 1 : 3 است.

در این شرایط، نرخ جاسازی، سرعت رهاسازی و اندازه متوسط میکروکپسول ها به ترتیب 87.61، 53.00 و 8.20 میکرومتر بود. میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشان داد که تحت تأثیر صمغ عربی، سطح میکروکپسول‌ها کامل‌تر شده و ظاهراً اندازه آن کاهش یافته است.

آویشن

طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FTIR) نشان داد که هیچ اثر متقابل شیمیایی معنی‌داری بین صمغ عربی و β-CD وجود ندارد. صمغ عربی فقط به عنوان امولسیفایر عمل می کند و در محلول مخلوط باقی می ماند.

برای میکروکپسول‌هایی با صمغ عربی به عنوان امولسیفایر، سرعت انتشار تجمعی اسانس‌ها در زمان اولیه در مقایسه با میکروکپسول‌های بدون صمغ عربی آهسته‌تر بود.

سنجش فعالیت ضد میکروبی TEO را نشان داد که یک اثر بازدارنده در برابر Botryodiplodia theobromae Pat.، و اثر مهاری به ویژه در برابر Colletotrichum gloeosporioides Penz قوی بود. در نهایت میکروکپسول های به دست آمده همان اثر ضد باکتریایی را نشان دادند.

تقاضا برای نگهدارنده مواد غذایی ایمن و طبیعی در حال حاضر در بازار رو به افزایش است. نگرانی فزاینده در مورد عوارض جانبی قارچ کش های شیمیایی نیاز به یافتن مولکول های ضد میکروبی در طبیعت را افزایش داده است.

عوامل ضدباکتری طبیعی به دلیل پتانسیل آنها در ارائه کیفیت و ایمنی و همچنین افزایش عمر مفید محصولات غذایی، توجه روزافزونی را از سوی محققان و صنعت به خود جلب کرده است.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.